Zabudowy serwisowe

Oferujemy zabudowy samochodów serwisowych, w oparciu o system ramo­wy, dzięki któremu dopasujemy rozwiązanie do Twoich indywidualnych potrzeb oraz wymia­rów auta, którym dysponujesz. Wybrane elementy zostaną umieszczone na pożądanej wysokości oraz miejscu, tak aby stworzyć funkcjonalną przestrzeń dopa­sowaną do Ciebie. Takie zagospodarowanie da możliwość bezpiecznego transportu narzędzi i materiałów roboczych. Wszystko to finalnie wpłynie na zwiększenie wydajności pracy, oszczędność czasu oraz poprawę wizerunku Twojej firmy w oczach klientów. Konstrukcja systemu zapewnia nieograniczone możliwości konfigurowania oraz wprowadzania zmian w późniejszym czasie.

Podstawowe elementy zabudowy

półka uniwersalna
Półka uniwersalna
Najbardziej popularna oraz uniwersalna półka. Półkę można po­dzielić na sekcje przy pomocy dedy­kowanych przegród, dzięki czemu przewożone elementy pozostaną oddzielone od siebie i nie będą się mieszać. Na półce można umieścić plastikowe pudełka jak i wykorzystać całą przestrzeń do większych ele­mentów.
Półka regałowa
Półka regałowa charakteryzuje się wysokim tylnym rantem, który za­bezpiecza mniejsze elementy przed wypadaniem za regał. Powierzchnie półki można podzielić przy pomo­cy dedykowanych przegród, dzięki czemu przewożone elementy pozo­staną oddzielone od siebie w upo­rządkowanych sekcjach. Na półce można umieścić plastikowe pudełka jak i wykorzystać całą przestrzeń do większych elementów. Przedni jak i tylny rant są stałej wysokości.
półka regałowa
półka regałowa z klapą uchylną
Półka regałowa z klapą uchylną
Zastosowana przednia klapa umożliwia po jej otwarciu pełen dostęp do przestrzeni półki. Wysoki tylny rant jak i wysoka przed­nia klapa daje możliwość zabezpie­czenia przed wypadnięciem przewożonych drobnych elementów np. układanych kolejno na sobie. Brak stałego przedniego rantu umożliwia montaż półek bez potrzeby pozosta­wiania większej przestrzeni między półkami. Po uchyleniu klapy zacho­wujemy pełen dostęp do półki.
Półka z pojemnikami
Półka z pojemnikami z zabez­pieczeniem przed ich samoczynnym przemieszczaniem się podczas jaz­dy. Kształt półki umożliwia szybkie i proste wyjmowanie dedykowanych pojemników. Pojemniki są dostoso­wane do każdego wymiaru półki.
półka z pojemnikami
półka do organizerów
Półka do organizerów
Występuje w dwóch wersjach. Pierwsza konstrukcja jest dostosowana do dostarcza­nych organizerów, druga jest dostępna w różnych rozmiarach, posiada regu­lowaną szerokość uchwytów od 320 mm do 440 mm , dzięki temu moż­na ją dostosować do różnego typu skrzynek. Stosowanie półki jako podstawy organizerów i skrzynek, za­pewnia ich stabilną pozycję podczas jazdy samochodem.
Półka wysuwana
Półka przeznaczona do organi­zerów , posiada prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem, przez co mamy dostęp do całej za­wartości organizera bez konieczno­ści jego wyjmowania.
półka wysuwana
Szuflady oraz szuflady boczne
Szuflada jako uniwersalny ele­ment zabudowy, w pełni zabezpie­cza przewożony ładunek bądź narzę­dzia, do których mamy łatwy dostęp. Dzięki zastosowanym prowadnicom, jest zapewniony pełny wysuw szufla­dy. Wszystkie ściany są tej samej wy­sokości co przód szuflady , co zabez­piecza przed wypadaniem drobnych elementów. Dodatkiem do szuflad są dedykowane przegrody, dzięki czemu przewożone elementy pozostaną oddzielone od siebie i nie będą się mieszać. Stosując szuflady w pełni wykorzystujemy przestrzeń zabudowy.
szuflady oraz szuflady boczne
półka nadstawna
Półka nadstawna
Półka stosowana na samej gó­rze zestawów, mająca stały wysoki rant, który za­bezpiecza elementy przed wypada­niem podczas jazdy. Istnieje moż­liwość stosowania dedykowanych przegród, dzięki czemu przewożone elementy pozostaną oddzielone od siebie i nie będą się mieszać.
Półka rozsuwana
Półka stosowana jako górne za­kończenie zestawów z możliwością rozsunięcia do 3100 mm. Krótszy bok posiada otwieraną klapkę. Jest ide­alnym rozwiązaniem do transportu długich przedmiotów. Wysoki rant zabezpiecza elementy przed wypadaniem podczas jazdy.
półka rozsuwana
szafa uniwersalna
Szafa uniwersalna
Szafa wielozadaniowa z moż­liwością montowania dodatkowych półek wewnątrz. Posiada zabezpie­czenie drzwi zamykane trzypunk­towym zamkiem na kluczyk.
Blokada ładunku
Dzięki zastosowaniu blokady można w łatwy i szybki sposób za­bezpieczyć duże skrzynki narzędzio­we przed samowolnym przemiesz­czaniem. Po dociśnięciu blokady wystarczy zaciągnąć dźwignię.
blokada ładunku
roboczy stół wysuwany
Roboczy stół wysuwany
Stół mocowany do ramy nośnej, na którym można zamontować np. imadło lub wykorzystać jako blat ro­boczy. Posiada zabezpieczenie przed przemieszczaniem się podczas pracy i transportu. Pełne wysunięcie stołu pozwala na prace poza obrysem sa­mochodu, dzięki temu uzyskujemy większy zakres pola roboczego. Za­montowana dodatkowa rozsuwana noga zwiększy stabilność stołu.
Szuflady podpodłogowe
Szuflady podpodłogowe są de­dykowane do małych i średnich sa­mochodów aby wykorzystać je na transport narzędzi przy jednocze­snym zachowaniu przestrzeni ła­dunkowej nad nimi. Dopuszczalne obciążenie na powstałej powierzch­ni górnej podłogi wynosi 1000 kg. Same szuflady można obciążyć rów­no rozłożonym ładunkiem do 150 kg. W szufladach można zastosować de­dykowane przegrody, dzięki czemu przewożone elementy pozostaną oddzielone od siebie i nie będą się mieszać.
szuflady podpodłogowe
Wysuwana platforma
Wysuwana platforma służy do mon­tażu agregatów, regałów lub blatu wraz z listwami transportowymi. Pozwala na wysunięcie poza obrys sa­mochodu elementów zamontowa­nych bezpośrednio na niej. Istnieje możliwość zabezpieczania wyposa­żenia przy pomocy pasów do dodat­kowych listew transportowych, które można zamontować bezpośrednio na niej.
wysuwana platforma
panele perforowane
Panele perforowane
Panele perforowane umożli­wiają zawieszenie różnego rodzaju akcesoriów i narzędzi przy pomocy dedykowanych zawieszek, ułatwia­jących organizacje pracy nad blatem roboczym, również wykorzystywany jest na ścianach grodziowych i bocz­nych pojazdu.
Rama nośna
Rama nośna jest wykonana z wysoko wytrzymałej stali z otwora­mi umożliwiającymi umieszczenie elementów wyposażenia na różnych wysokościach. Jest podstawowym elementem konstrukcji zabudowy.
rama nośna
listwa przypodłogowa
Listwa przypodłogowa
Listwa stosowana przy podło­dze, rant zabez­piecza narzędzia i materiały robocze przed samoczynnym przemieszcza­niem się po przestrzeni ładunkowej.
Klapa uchylna
Klapa uchylna częściowo za­mykająca otwartą przestrzeń, naj­częściej stosowana przy nadkolu aby móc wykorzystać powstałe wolne miejsce. Wysokość klapy wynosi 250 mm, dzięki czemu jest praktyczna na zabezpieczenie drobniejszych ele­mentów. Po jej zamknięciu pozosta­je możliwość dostępu do przestrzeni bez konieczności jej każdorazowego otwierania.
klapa uchylna
drzwi podnoszone
Drzwi podnoszone
Drzwi podnoszone do góry naj­częściej znajdują zastosowanie przy podłodze, aby móc w pełni zabezpieczyć powstałą wolną przestrzeń. Do ich otwarcia nie ma potrzeby zo­stawiania dużej wolnej przestrzeni przed nimi. W odróżnieniu od klapy uchylnej nie jest wymagana wolna przestrzeń do ich pełnego otwarcia.

Wizualizacja indywidualna

Podchodzimy do każdego klienta indywidualnie. Bez znaczenia jest czy posiadasz jeden pojazd czy flotę kilkuset pojazdów. Nasz cel jest jeden, aby każdy klient był zawsze zadowolony. Dlatego zaczynamy od spotkania, na którym wsłuchujemy się w Twoje potrzeby, a następnie przygotowujemy wizualizację dopasowaną do Twoich potrzeb i możliwości Twojego samochodu. Rysunki techniczne pomogą Tobie przeanalizowanie zgodności projektu z Twoimi wymaganiami oraz posiadanymi przez Ciebie narzędziami.

Dlaczego warto wybrać system SIM?

TRWAŁY
Opracowany w oparciu o bogate doświadczenie w zakresie zabudowy pojazdów, System SIM opiera się na połączeniu stali oraz aluminium, wykorzystując najbardziej zaawansowaną technologię w projektowaniu aby zapewnić najlepsze efekty.
DOPASOWANY DO CIEBIE
Każde projektowanie zabudowy jest dostosowane do Twoich potrzeb, zapewniając maksymalną wydajność pracy. Twoje pomysły w zakresie zabudowy zostaną zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby odzwierciedlały spójność marki w całej Twojej flocie.
OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY
Oferujemy zabudowy wytrzymujące wiele lat użytkowania. Projektujemy, montujemy i przebudowujemy system do kolejnych pojazdów. Oznacza to oszczędność kosztów związanych z każdorazowym zakupem nowej zabudowy przy zmianie pojazdu.
BEZPIECZEŃSTWO
Dzięki zabudowie SIM, Twoje narzędzia oraz ładunek pozostają na miejscu w sytuacjach awaryjnych oraz kolizjach drogowych. Zmniejsza to ryzyko utraty zdrowia użytkowników pojazdu poprzez niepożądane przemieszczanie się przedmiotów.